Pro Financials & Insurance Services
708-233-8870
We're here to help you!
                          
HomeAbout UsServicesContact UsNewsForms

News 
Reforma zdrowotna, zwana rowniez "Obamacare"

W zwiazku z wieloma pytaniami na temat reformy zdrowotnej, zwanej rowniez "Obamacare" zamieszczamy slownictwo uzywane w ubezpieczeniach medycznych. Proponujemy rowniez przeczytac artykul umieszczony tutaj: http://dziennikzwiazkowy.com/spoleczenstwo/obamacare-pytania-odpowiedzi/ lub w razie jakichkolwiek pytan, telefon do naszego biura pod numer 708-233-8870.

Premium - jest to kwota pieniędzy jaką płacisz za ubezpieczenie, zazwyczaj płacone miesięcznie lub kwartalnie.

Co-payment- opłata uiszczna za wizytę u lekarza. Wysokość tej opłaty różni się od wykupionego planu, oraz czy korzystamy z usług medycznych w sieci czy nie. Co-payment przeważnie wynosi od $5 do $50. 

Deductible- kwota którą musisz zapłacić zanim ubezpieczenie zacznie pokrywać koszty usług medycznych w danym roku. Jeśli Twoje deductible wynosi $500, będziesz musiał zapłacić za usługi medyczne do $500. Niektóre wizyty lekarskie podlegaja pod co-payment.

Coinsurance- jest to podział kosztów usług medycznych między ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Po opłaceniu deductible. Coinsurance wyrażone jest procentowo, na przykład 80/20 gdzie ubezpieczyciel pokrywa 80% a ubezpieczony 20%. Coinsurance zazwyczaj ma limit, z góry ustalony w polisie. Przeważnie jest to kwota od $5,000 do $20,000. Wszystkie koszty leczenia powyżej tej kwoty pokrywa ubezpieczyciel w całości.